Er zijn zoveel instellingen op de re-integratiemarkt: waarom zou je nu juist People's Choice kiezen als jouw re-integratiebureau?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

Wij nemen jou als cliënt serieus. Dat is niet zomaar een kreet. We gaan ervan uit dat jij zelf wel weet wat het beste voor je is en daar passen wij onze werkwijze op aan.

Het kan zijn dat je in een tijdelijk dip zit en daarom zo een twee drie niet meer weet wat je met je leven aan moet. Wij kunnen je helpen weer een perspectief te zien en vol goede moed weer aan een toekomst te bouwen.

Misschien ben je wel een goed werknemer en kun je werken als de beste, maar jezelf verkopen heb je al zo lang niet meer gedaan. Hoe pak je dat in godsnaam aan? Dan komen wij om de bocht en kunnen we je een helpende hand toesteken.

Wij gaan uit van jouw behoeften.


Re-integratiebedriif vaak onmisbare schakel voor uitvoeringsorganisaties

De wijzigingen in de wereld van de sociale zekerheid zijn niet alleen beperkt gebleven tot de introductie van de UWV als nieuwe uitvoeringsorganisatie. Ook inhoudelijk zijn heel wat zaken in een ander daglicht komen te staan.

Zo speelt het UWV in relatie tot de arbeidsmarkt een veel actievere rol bij de re-integratie van zieke werknemers en werklozen. Een doeltreffende aanpak op het gebied van arbo, verzuim en re-integratie is belangrijk, maar ook coaching en training heeft hoge prioriteit.

Het succesvol re-integreren van werknemers en werkzoekenden in het arbeidsproces vergt veel aandacht en tijd, maar ook vermogens om de doelgroep te kunnen bereiken. Aspecten waarover een organisatie als het UWV in sommige gevallen in onvoldoende mate beschikt. De praktijk wijst uit dat het integratieproces met het inschakelen van externe hulp in sommige gevallen succesvoller verloopt. Simpelweg omdat wordt uitgegaan van een benadering waarbij de cliënt intensiever en doelgerichter wordt begeleid.


Outplacement

Outplacement is het geheel van adviezen en diensten dat PeopIe’s Choice biedt aan de organisatie en de betrokken medewerker. Het gaat hierbij vooral om professionele begeleiding op het moment dat besloten wordt tot een scheiding van wegen.

De kern van outplacement is de kandidaat helpen passende keuzes te maken ten aanzien van een volgende stap in zijn/haar loopbaan en die te helpen realiseren.

Tijdens het traject worden de volgende resultaten bereikt:

• Beter inzicht in persoonlijke affiniteiten, kwaliteiten, capaciteiten en competenties.

• Bepalen van nieuwe ontplooiingsmogelijkheden.

• Inzicht in passende taken, werkomgeving, organisaties en branches.

• Een grotere mate van zelfsturend vermogen.

• Kennis van en presentatie op de arbeidsmarkt.